אוליפנט

 

אפור כמו עכבר,

גדול כמו הר,

האף ארוך כמו נחש,

בלכתי האדמה תרעש,

בעברי בין השבילים

העצים מתמוטטים.

עם חטי שנהב בפי,

בדרום חי אנוכי,

מנפנף בגדול אזני.

וארוך מניין שנותי

אני הולך, סביב סובב,

על הקרקע איני שוכב,

אפילו לא כדי למות.

אוליפנט אני הדמות,

גדול יותר מכל יצור,

זקן, גבוה ועצום.

אם אותי פגשת פעם

לא תשכח זאת לעולם

ואם לא פגשת בי

לא תאמין בקיומי

אך אני אוליפנט, ולא אחר

ולעולם אינני משקר.

OLIPHAUNT

 

Grey as a mouse,

Big as a house,

Nose like a snake,

I make the earth shake,

As I stamp through the grass;

Trees crack as I pass.

With horns in my mouth

I walk in the South,

Flapping big ears.

Beyond count years

I stamp round and round,

Never lie on the ground,

Not even to die.

Oliphaunt am I,

Biggest of all,

Huge, old and tall.

If ever you’d met me,

You wouldn’t forget me.

If you never do,

You won’t think I’m true;

But old Oliphaunt am I,

And I never lie.

 

Oliphaunt. Retain this. It is an archaic form of ‘elephant’ used as a ‘rusticism’, on the supposition that rumour of the Southern beast would have reached the Shire long ago in the form of legend. This detail might be retained simply by substituting O for the initial E of the ordinary name of the elephant in the language of translation: the meaning would remain sufficiently obvious, even if that language has no similar archaic form. In Dutch olifant remains the current form, and so is used by the translator, but with loss of the archaic colouring. Oliphant in English is derived from Old French olifant, but the o is probably derived from old forms of English or German: Old English olfend, Old High German olbenta ‘camel’. The names of foreign animals, seldom or never seen, are often misapplied in the borrowing language. Old English olfend, Old High German olbenta, are probably ultimately related to the classical elephant (Latin from Greek).

 

THE LAST SHIP

 

Firiel looked out at three o’clock:

The grey night was going;

Far away a golden cock

Clear and shrill was crowing.

The trees were dark, and the dawn pale,

Waking birds were cheeping,

A wind  moved cool and frail

Through dim leaves creeping.

 

פיריאל הביטה בשעה שלוש:

הלילה האפור הלך ונעלם

תרנגול זהב קרא בקול

צלול וחד הרחק משם.

 

פיריאל לחוץ הביטה בשעה שלוש:

הלילה האפור הלך לו ואבד

תרנגול זהב הרחק משם

קרא קריאה בקול צלול וחד.

 

 

She watched the gleam at window grow,

Till the long light was shimmering

On land and leaf ; on grass below

Grey dew was glimmering.

Over the floor her white feet crept,

Down the stair they twinkled,

Through the grass they dancing stepped

All with dew besprinkled.

 

היא צפתה מהחלון בזוהר גובר

עד במזרח הבליחה קרן אור

על עלה ואדמה, על עשב ירוק

נצנץ לו הטל האפור.

על הרצפה רגליה הלבנות התגנבו,

במדרגות בדילוג ירדו,

עטויות טל על דשא רך

בריקוד הן צעדו.

 

 

 

 

 

 

 

Her gown  had jewels upon it’s hem,

As she ran down to the river,

And leaned upon a willow-stem,

And watched the water quiver.

A kingfisher plunged down like a stone

In a blue flash falling,

Bending reeds were softly blown,

Lily-leaves were sprawling.

 

היא רצה למטה, אל הנהר,

בשולי שמלתה אבני חן נרקמו,

ורכנה על גזע עץ ערבה,

והביטה כיצד המים זרמו.

שלדג צלל כאבן מטה

בהבזק כחול נפל,

אגמונים ברוח קדו,

חבצלות פרחו אל על.

 

A sudden music to her came,

As she stood there gleaming

With free hair in the morning’s flame

On her shoulders streaming.

Flutes there were, and harps were wrung,

And there was sound of singing,

Like wind-voices keen and young

And far bells ringing.

 

מנגינה פתאומית אל אוזניה הגיעה,

כאשר שם עמדה, צופה חרש,

שערה בשלהבת בוקר חופשי

על כתפיה ברוך גולש.

היו חלילים ונבלים נפרטו

והיו גם צלילים של שירה

פעמונים במרחקים צלצלו

קולם נישא ברוח הערה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ship with golden beak and oar

And timbers white came gliding;

Swans went sailing on before,

Her tall prow guiding.

Fair folk out of Elvenland

In silver-grey were rowing,

And three with crowns she saw there stand

With bright hair flowing.

 

ספינה עם מקור של זהב ומשוט

 

 

 

 

With harp in hand they sang their song

To the slow oars swinging:

‘Green is the land, the leaves are long,

ans birds are singing.

Many a day with dawn of gold

This earth will lighten,

Many a flower will yet unfold,

Ere the cornfields whiten.

 

‘Then whither go ye, boatmen fair,

down the river gliding?

To twilight and to secret lair

In the great forest hiding?

To Northern isles and shores of stone

On strong swans flying,

By cold waves to dwell alone

With white gulls crying?’

 

‘Nay!’ they answered. ‘Far away

on the last road faring,

leaving western havens grey,

the seas of shadow daring,

we go back to Elvenhome,

where the White Tree is growing,

and the Star shines upon the foam

on the last shore flowing.

 

‘To mortal fields say farewell,

Middle-earth forsaking!

In Elvenhome a clear bell

In the high tower is shaking.

Here grass fades and leaves fall,

And sun and moon wither,

And we have heard the far call

That bids us journey thither’.

 

The oars were stayed. They turned aside:

‘Do you hear the call, Earth-maiden?

Firiel! Firiel!’ they cried.

‘Our ship is not full-laden.

One more only we may bear.

Come! For your days are speeding.

Come! Earth-maiden elven-fair,

Our last call heeding.’

 

Firiel looked from river-bank,

One step daring;

Then deep in clay her feet sank,

And she halted staring.

Slowly the elven-ship went by

Whispering through the water:

‘I cannot come!’ they heard her cry.

‘I was born Earth’s daughter!’

 

No jewels bright her gown bore,

As she walked back from the meadow

Under roof and dark door,

Under the house-shadow.

She donned her smock of russet brown,

Her long hair braided,

And to her work came stepping down.

Soon the sunlight faded.

 

Year still after year flows

Down the Seven Rivers;

Cloud passes, sunlight glows,

Reed and willow quivers

At morn and eve, but never more

Westward ships have waded

In mortal waters as before,

And their song has faded.

 “The old hoard the Night shall keep,

while earth waits and the Elves sleep.”

(The Hoard, “The Adventures of Tom Bombadil”, J R R Tolkien)

Why I want to translate Tolkien’s poems?

 

Tolkien’s work is not something you like; it’s something you believe in. Once you dive into this mysterious sea, you will sink into the amazing world that Tolkien created in his stories, “The Hobbit”, “Lord of the Rings”, “The Silmarilion” and many more. You will be amazed by the flood of information and tiny details, inlaid in this one huge and beautiful mosaic.

Tolkien was more than a fantastic author; he was also a great poet. In his books, the poems have a place of their own.

 

I do not come from a bilingual home, but I have learned English by myself and have grown to love this language. I enjoy reading English poetry and literature so much that I have started to translate from English to Hebrew and inversely. First I did this in my mind and now I have began to translate in writing.

 

Now that I have the choice to do a final project in translation, my favorite author, Tolkien, automatically sprang to mind, and I decided that his writings would be my subject.

 

In my project I will translate about six of Tolkien’s poems from his poetry anthology, “The Adventures of Tom Bombadil”. These poems have already been translated by Uriel Ofek. I find his translation good, yet it has some problems. My translation will have no connection to Ofek’s work but, once finished, I will compare to the differences and similarities between his work and my own.

 

In addition to the translation and analysis of the problems incurred during translating. I will also analyze Tolkien’s own introduction to his poems in which he explains their ethnic sources. In this part I will try to define the differences between the poetry of the different peoples of Tolkien’s Middle Earth, both in style and subject.

 

Tolkien’s work is a wonderful and rich world. In this project I hope to have the chance to deepen my own and other people’s knowledge and enjoyment of Tolkien’s wisdom and imagination. 

 

INSTRUCTIONS; Neil Gaiman

Touch the wooden gate in the wall you never

               saw before.

הכוונות; ניל גיימן

גע בשער העץ שקבוע בקיר שמעולם

לא ראית לפני-כן

          Say "please" before you open the latch,

          go through,

          walk down the path.

אמור "בבקשה" בטרם תפתח את הבריח,

עבור,

לך במורד הנתיב.

          A red metal imp hangs from the green-painted

               front door,

          as a knocker,

          do not touch it; it will bite your fingers.

          Walk through the house. Take nothing. Eat

               nothing.

שדון מתכת אדום נתלה מן הדלת הקדמית

צבועת הירוק,

כמקוש,

אל תיגע בו; הוא יינשך את אצבעותיך.

לך דרך הבית. אל תיקח דבר. אל תאכל

דבר.

          However, if any creature tells you that it hungers,

          feed it.

          If it tells you that it is dirty,

          clean it.

          If it cries to you that it hurts,

          if you can,

          ease its pain.

לעומת זאת, אם יצור אומר לך כי רעב הוא,

האכל אותו.

אם הוא אומר לך כי הוא מלוכלך,

נקה אותו.

אם הוא בוכה כי זה כואב,

אם אתה יכול,

את כאבו הקל.

 

          From the back garden you will be able to see the

               wild wood.

          The deep well you walk past leads to Winter's

               realm;

          there is another land at the bottom of it.

          If you turn around here,

          you can walk back, safely;

          you will lose no face. I will think no less of you.

מהגן האחורי תוכל לראות את

יער הפרא.

הבאר העמוקה אשר עברת מובילה אל ממלכת

החורף;

יש עוד ארץ בתחתיתה.

אם תפנה כאן גבך,

תוכל ללכת חזרה, בביטחון;

כבודך לא יפחת. גם לא ערכך בעיני.

 

 

         

 

Once through the garden you will be in the

               wood.

          The trees are old. Eyes peer from the under-

               growth.

ברגע שתעבור את הגן תהיה

ביער.

העצים זקנים הם. עיניים מתבוננות מתחתית

הצמחייה.

          Beneath a twisted oak sits an old woman. She

               may ask for something;

          give it to her. She

          will point the way to the castle.

          Inside it are three princesses.

          Do not trust the youngest. Walk on.

תחת עץ אלון עקום אישה זקנה יושבת. היא

אולי תבקשך דבר מה;

תן לה אותו. היא

תכוון את דרכך אל הטירה.

בתוכה שלוש נסיכות.

אל תבטח בצעירה שביניהן. המשך ללכת.

          In the clearing beyond the castle the twelve

               months sit about a fire,

          warming their feet, exchanging tales.

          They may do favors for you, if you are polite.

          You may pick strawberries in December's frost.

 

מעבר לטירה ייראו, יתבהרו שנים-עשר

החודשים יושבים סביב אש,

מחממים את רגליהם, מחליפים מעשיות.

הם ייטיבו עמך, אם אך תהיה מנומס.

אתה ראשי לקטוף תותים בכפור דצמבר.

 

          Trust the wolves, but do not tell them where

               you are going.

          The river can be crossed by the ferry. The ferry-

               man will take you.

          (The answer to his question is this:

          If he hands the oar to his passenger, he will be free to

               leave the boat.

          Only tell him this from a safe distance.)

בטח בזאבים, אך אל תאמר להם לאן

אתה הולך.

הנהר יכול להיחצות במעבורת. איש

המעבורת ייקח אותך.

(התשובה לשאלתו היא זו:

אם ייתן לנוסעו את המשוט, יהיה חופשי

לעזוב את הסירה.

אמור לו זאת רק ממרחק בטוח.)

 

          If an eagle gives you a feather, keep it safe.

          Remember: that giants sleep too soundly; that

          witches are often betrayed by their appetites;

          dragons have one soft spot, somewhere, always;

          hearts can be well-hidden,

          and you betray them with your tongue.

אם עיט מעניק לך נוצה, שמור אותה בביטחון.

זכור: שהענקים ישנים ביתר עומק;

שמכשפות נבגדות לעיתים קרובות על ידי תאבונן;

לדרקונים לעולם יש נקודה רכה, במקום כלשהו;

לבבות יכולים להיות חבויים היטב,

ותחשוף אותם במלותיך.

 

          Do not be jealous of your sister.

          Know that diamonds and roses

          are as uncomfortable when they tumble from

               one's lips as toads and frogs:

          colder, too, and sharper, and they cut.

אל תקנא באחותך.

דע שיהלומים ושושנים

אינם נוחים כשהם מתגלגלים

משפתיה כשם שצפרדעים וקרפדות אינן:

קרים, חדים יותר, וגם חותכים.

 

          Remember your name.

          Do not lose hope -- what you seek will be found.

          Trust ghosts. Trust those that you have helped

               to help you in their turn.

          Trust dreams.

          Trust your heart, and trust your story.

זכור את שמך.

אל תאבד תקווה—הדבר שאתה מחפש ימצא.

בטח ברוחות רפאים. בטח באלו שסייעת להם

שיעזרו לך בתורם.

בטח בחלומות.

בטח בלבך, ובטח בסיפורך.

 

          When you come back, return the way you came.

          Favors will be returned, debts will be repaid.

          Do not forget your manners.

          Do not look back.

          Ride the wise eagle (you shall not fall).

          Ride the silver fish (you will not drown).

          Ride the grey wolf (hold tightly to his fur).

כשתחזור, לך בדרך בה הגעת.

טובות יוחזרו, חובות ישולמו.

אל תשכח את נימוסיך.

אל תביט לאחור.

רכב על העיט החכם (לא תיפול).

רכב על דג הכסף (לא תטבע).

רכב על הזאב האפור (החזק היטב בפרוותו).

 

          There is a worm at the heart of the tower; that is

               why it will not stand.

יש זוחל בלב המגדל; זו

הסיבה מדוע לא יעמוד.

 

          When you reach the little house, the place your

               journey started,

          you will recognize it, although it will seem

               much smaller than you remember.

          Walk up the path, and through the garden gate

               you never saw before but once.

          And then go home. Or make a home.

כשתגיע לבית הקטן, המקום בו

מסעך החל,

אתה תזהה אותו, אף על פי שיראה

קטן מכפי שזכרת אותו.

עלה בנתיב, דרך שער הגן,

שמעולם לא ראית פרט לפעם אחת.

ואז לך לביתך. או צור את ביתך.

          And rest.

ונוח. 

 

If you ever need a strangerTo sing at your weddingA last minute choiceThen I am your man I know every song, you name itBy Bacharach or DavidEvery stupid lovesongThat's ever touched your heart Every power ballad that's everClimbed the charts You think it's funnyMy obsession with the holy matrimonyBut I'm just so amazed to witness true love And true love can be measuredThrough these simple pleasuresThey are waiting there for youTo be discovered I would cut of my right armTo be someones lover Maybe I'll meet her there tonightAt the wedding buffeeI walk up to herWhen she's caught the bouquetAnd oh, it's just like a whirlwind

 

אם אי פעם תצטרכי מישהו

שישיר בחתונתך

בחירה ברגע האחרון

אני האיש שלך

 

אני מכיר כל שיר,

של בכרך או דיוויד

כל שיר אהבה מטופש

שאי פעם נגע בלבך

 

כל בלדה עוצמתית שאי פעם

טיפסה במצעד הפזמונים

 

את חושבת שזה טיפשי,

האובססיה שלי עם ברית הנישואין הקדושה

אבל אני פשוט נדהם מאהבת אמת

 

ואהבת אמת יכולה להימדד

בתענוגות הללו, הפשוטים

הם מחכים לך שם

שתגלי אותם

 

*

 אולי אפגוש אותה הלילה שם

במזנון החתונה

אלך אליה

כשתתפוס את זר הכלה

הו, זה ממש כמו סופה / עלעול..

 

אם תצטרכי פלוני מתי שהוא

לשיר בחתונתך,

בחירה של רגע אחרון,

אני האיש שלך

 

אני מכיר כל שיר

של בכרך או דיוויד

כל שיר אהבה מטופש

שאי פעם נגע בלבך

 

כל בלדה בעלת עוצמה

שטיפסה במצעד הפזמונים

 

את חושבת שזה משעשע,

האובססיה שלי עם ברית הנישואין

אבל אני פשוט עומד נפעם

אל מול עדות של אהבת אמת

 

ואפשר למדוד גם אהבת אמת

בתענוגות הללו, הפשוטים

הם מחכים לך

שתגלי אותם

 אולי אפגוש אותה הלילה שם,

במזנון החתונה

אלך אליה

כשתתפוס את זר הכלה

הו, זה יהיה ממש כמו סופה...