לולא הסניליות הרגשית הסלקטיבית הזו,

המשכיחה,

או ליתר דיוק מבטלת את הרלוונטיות של הכאב הצרוב בזיכרון,

אינני סבורה שהייתי מסתבכת בכך שנית.

אך כך הם פני הדברים.

הניתוק אינו אפשרי,

האדישות אינה אפשרית.

אהבה,

היא מכונת הנשמה אכזרית