תראה
איך הכל
מתמוטט

תראה איך הכל מתפורר
איך הכל משתחרר
מתנתק מהמציאות